Endless knot

The endless knot or eternal knot (Sanskrit: Shrivatsa; Tibetan Dpal be'u) is a symbolic knot and one of the Eight Auspicious Symbols within Tibetan Buddhism. The eight auspicious symbols are as a group frequently seen in temples, stupas and cloths, utensils and clothing. Individually they all have their own meaning.

In Tibetan Buddhism, the Srivatsa stands for the karmic aspect of 'cause and effect'. It is an infinite knot with no beginning and no end in it.
Oneindige knoop

De Srivatsa (Sanskriet) is een oneindige knoop en geldt binnen het Tibetaans boeddhisme als een van de 8 gelukssymbolen. De 8 gelukssymbolen komen als groep veelvuldig voor in tempels en stoepa's en op kleden, gebruiksvoorwerpen en kleding. Individueel hebben ze allemaal een eigen betekenis.

In het Tibetaans boeddhisme staat de Srivatsa voor het karmische aspect 'oorzaak en gevolg'. Het is een oneindige knoop waar geen begin en geen einde in zit.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten